Phù hiệu Vận tải
Tư vấn miễn phí (24/7)0903 156 856


 

DỊCH VỤ XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

Dịch vụ vận tải nói chung và dịch vụ kinh doanh vận tải bằng oto nói riêng, đang là ngành rất phát triển. Nó không chỉ giúp đem lại lợi nhuận cho chủ doanh nghiệp mà còn góp phần quan trọng trong sự phát triển của nền kinh tế, văn hóa, giáo dục,…Ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô là một trong số những ngành nghề có điều kiện, để được hoạt động kinh doanh doanh nghiệp phải xin giấy phép theo đúng quy định của pháp luật.

Vậy để xin cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô Doanh nghiệp cần đáp ứng các điều kiện cơ bản như thế nào? Thủ tục xin giấy phép ra sao? Hồ sơ xin giấy phép gồm những gì?

NHỮNG ĐƠN VỊ PHẢI XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG Ô TÔ

Căn cứ theo Nghị định 86/2014/NĐ-CP về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ôtô:

Đơn vị kinh doanh vận tải hành khách, đơn vị kinh doanh vận tải hàng hóa phải có Giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô (sau đây gọi chung là Giấy phép kinh doanh).

Đối với những loại hình kinh doanh vận tải chưa được cấp Giấy phép kinh doanh trước khi Nghị định này có hiệu lực thì việc cấp Giấy phép kinh doanh được thực hiện theo lộ trình sau đây:

 1. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2015 đối với xe đầu kéo rơ moóc, sơ mi rơ moóc kinh doanh vận tải (trừ xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa bằng công – ten – nơ);
 2. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 10 tấn trở lên;
 3.  Trước ngày 01 tháng 7 năm 2016 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 07 tấn đến dưới 10 tấn;
 4. Trước ngày 01 tháng 01 năm 2017 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế từ 3,5 tấn đến dưới 07 tấn;
 5. Trước ngày 01 tháng 7 năm 2018 đối với xe ô tô kinh doanh vận tải hàng hóa có trọng tải thiết kế dưới 3,5 tấn.

MỨC PHẠT KHI KINH DOANH VẬN TẢI MÀ KHÔNG CÓ GIẤY PHÉP

 

Khoản 5 Điều 28 Nghị định 46/2016/NĐ-CP có quy định:

 • Phạt tiền từ 000.000 đồng đến 10.000.000đồng nếu cá nhân kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng xe ô tô nhưng không có Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định;
 • Phạt tiền từ 000.000đồng đến 20.000.000 đồng nếu tổ chức kinh doanh vận tải, dịch vụ hỗ trợ vận tải bằng xe ô tô nhưng không có Giấy phép kinh doanh vận tải theo quy định.

NHỮNG NỘI DUNG LIÊN QUAN ĐẾN THỦ TỤC XIN GIẤY PHÉP KINH DOANH DV VẬN TẢI BẰNG ÔTÔ:

Căn cứ pháp luật của việc cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô

 

Việc kinh doanh vận tải bằng ôtô đã được nhà nước hướng dẫn và quy định rõ trong các văn bản luật dưới đây:

 • Luật Giao thông đường bộ năm 2008;
 • Nghị định 86/2014/NĐCP;
 • Nghị định 95/2009/NĐ-CP;
 • Thông tư 21/2010/TT-BGTVT;
 • Thông tư 19-2015-TTLT-BGTVT;
 • Thông tư 63/2014/TT-BGTVT

THỦ TỤC XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG ÔTÔ:

Điều kiện xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ô tô:

 

 1. Đơn vị phải Đăng ký kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng quy định của pháp luật: Có thể đăng ký doanh nghiệp, trong đó có ngành nghề kinh doanh dịch vụ vận tải bằng ô tô Hoặc đăng ký hộ kinh doanh cá thể, trong đó có ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô.
   
 2. Phải có phương án kinh doanh khi xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô
  – Thời gian thực hiện hành trình chạy xe ô tô
  – Thời gian bảo dưỡng xe ô tô
  – Thời gian sửa chữa duy trì tình trạng kỹ thuật của xe ô tô theo đúng quy định của luật.
   
 3. Phải đảm bảo số lượng, chất lượng và thời hạn sử dụng của xe ô tô phù hợp với hình thức kinh doanh
  – Phải có đủ số lượng xe ô tô thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh;
  – Hoặc doanh nghiệp có thể thuê xe, tuy nhiên phải thuê của tổ chức, cá nhân có chức năng cho thuê theo quy định của pháp luật;
  – Trường hợp xe thuộc sở hữu của xã viên hợp tác xã thì phải có cam kết giữa xã viên và hợp tác xã. Trong đó quy định rõ quyền, trách nhiệm và nghĩa vụ về việc quản lý, sử dụng, điều hành;
  – Số lượng xe ô tô phải phù hợp với phương án kinh doanh đã đề ra;
  – Xe phải còn niên hạn sử dụng theo quy định;
  – Xe ô tô phải được kiểm định an toàn kỹ thuật, bảo vệ môi trường.
   
 4. Xe ô tô phải gắn thiết bị giám sát hành trình theo quy định của pháp luật: Điều này giúp cho việc quản lý, giám sát của nhà nước được tốt hơn đồng thời giúp doanh nghiệp quản lý giám sát và điều hành hoạt động kinh doanh của mình tốt hơn.
   
 5. Điều kiện về lái xe và nhân viên phục vụ trên xe khi xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô:
  – Lái xe và nhân viên phục vụ trên xe phải có hợp đồng lao động bằng văn bản với chủ doanh nghiệp;
  – Lái xe không phải là người đang trong thời gian bị cấm hành nghề theo quy định của pháp luật;
  – Đối với lái xe taxi, lái xe buýt, nhân viên phục vụ trên xe: Phải được hướng dẫn về nghiệp vụ theo quy định của Bộ Giao thông vận tải;
  – Doanh nghiệp kinh doanh phải đảm bảo: Bố trí đủ số lượng lái xe và nhân viên phục vụ trên xe sao cho phù hợp với phương án kinh doanh đã đề ra và thực hiện đúng các quy định của pháp luật;
  – Đối với xe ô tô từ 30 chỗ ngồi trở lên phải có nhân viên phục vụ trên xe.
   
 6. Điểu kiện về người trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải khi xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô
  – Phải có trình độ về chuyên ngành vận tải từ trung cấp trở lên hoặc trình độ cao đẳng, đại học của các chuyên ngành khác;
  – Phải có kinh nghiệm tham gia công tác quản lý vận tải tại các doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng xe ô tô từ 03 năm trở lên;
  – Phải bảo đảm và phải chứng minh được là có đủ thời gian để trực tiếp điều hành hoạt động kinh doanh vận tải.
 • i. Điều kiện về nơi đỗ xe khi xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô
  – Đơn vị kinh doanh vận tải bằng xe ô tô phải bố trí đủ diện tích đỗ xe theo đúng nội dung của phương án kinh doanh;
  – Diện tích đỗ xe của đơn vị kinh doanh vận tải bằng ô tô có thể thuộc quyền sở hữu của đơn vị kinh doanh hoặc có thể thuê địa điểm đỗ xe;
  – Nơi đỗ xe phải đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật.
 • k. Điều kiện đối với doanh nghiệp, hợp tác xã kinh doanh vận tải bằng ô tô theo tuyến cố định, xe buýt, xe taxi

Cùng với các điều kiện đã liệt kê trên, doanh nghiệp phải đảm bảo thêm:

 • Có bộ phận quản lý các điều kiện về an toàn giao thông;
 • Phải tiến hành đăng ký chất lượng dịch vụ vận tải hành khách với cơ quan quản lý tuyến gồm:
  – Chất lượng xe ô tô;
  – Trình độ chuyên môn nghiệp vụ của nhân viên phục vụ trên xe ô tô;
  – Phương án tổ chức vận tải bằng ô tô;
  – Các quyền lợi của hành khách sử dụng dịch vụ;
  – Các dịch vụ cho hành khách khi sử dụng dịch vụ;
  – Cam kết về chất lượng của dịch vụ.

HỒ SƠ XIN CẤP GIẤY PHÉP KINH DOANH VẬN TẢI BẰNG XE ÔTÔ

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô cho Doanh nghiệp, hợp tác xã

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô
 • Bản sao hợp lệ chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh vận tải bằng xe ô tô theo đúng qui định của pháp luật;
 • Giấy tờ bảo đảm số lượng, chất lượng và thời hạn sử dụng của xe ôt ô phù hợp với hình thức kinh doanh;
 • Bản sao hợp lệ văn bằng, chứng chỉ của người trực tiếp điều hành vận tải và hoạt động kinh doanh vận tải;
 • Phương án kinh doanh;
 • Danh sách xe
 • Văn bản qui định rõ chức năng, nhiệm vụ của bộ phận theo dõi an toàn giao thông;

Hồ sơ xin giấy phép kinh doanh vận tải bằng ôtô đối với Hộ kinh doanh

 • Đơn đề nghị cấp Giấy phép kinh doanh vận tải bằng ô tô.
 • Bản sao hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề kinh doanh vận tải bằng ô tô;
 • Phương án kinh doanh vận tải;
 • Danh sách xe
 • Bản phô tô Giấy đăng ký xe (hoặc hợp đồng cho thuê xe),
 • Giấy chứng nhận an toàn kĩ thuật và bảo vệ môi trường;
 • Hợp đồng và biên bản nghiệm thu gắn thiết bị giám sát hành trình của xe (trừ xe taxi).

Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

 

 • Sở Giao thông vận tải

Thời hạn giải quyết hồ sơ xin cấp giấy phép kinh doanh vận tải bằng xe ôtô

 

 • Năm (5) ngày làm việc.

 

 
              Hotline (Tư vấn 24/7): 0903 156 856 (Mr. Phố)
28/1 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh.

 

Bạn cần hỗ trợ?
 • 28/1 Quốc lộ 1A, Phường Thới An, Quận 12, Tp. Hồ Chí Minh
 • Hotline: 0903 156 856 (Hỗ trợ 24/7)
 • Dịch vụ: 0903 656 856
 • Website: phoxetai.com

 

Bấm để gọi (Tư vấn 24/7)0903 156 856